Chiantitours/Italyvillas särskilda resevillkor

(Gäller före allmänna resevillkor för ”Korttidsuthyrning av bostad i utlandet”)

Anmälan och betalning
Anmälningsavgift
20% av totalpriset (dock minst 1800 kr) skall betalas inom en vecka.
Avbeställningsskydd ingår ej.

Bokning
Efter din bokning kommer en bekräftelse via e-post. (Skriftlig bekräftelse mot 50 kr. i expeditionsavgift.)
Kontrollera att den verkligen överensstämmer med det du har bokat. I och med att ni betalar anmälningsavgiften bekräftar ni att ni godkänt beställningen enl.
specifikationen på orderbekräftelse/faktura. Vid bokning med tillträde inom 50 dagar, skall hela beloppet betalas omgående.

Slutbetalning
Senast 50 dagar före avresa, till Chiantitours bankgiro nr 5687-8143. Vid arrangemang och event för grupper och enskilda resenärer gäller andra regler.
Om betalningen inte görs i tid är Chiantitours berättigad att betrakta beställningen som annullerad. Gjorda delbetalningar tillfaller uthyraren/ producenten.
Detta fritar inte kunden från betalningsansvaret.

Avbeställningsskydd
Chiantitours tecknar inga avbeställningsskydd. Om kunden önskar teckna avbeställningsskydd görs detta av kunden själv.

Ändringar/tillägg/önskemål (som accepteras av arrangören)
500 kr. Vid ändring av hyresobjekt /vistelseperiod, fram till 50 dagar före ankomst.
300 kr. Personantal i lägenhet / rum, önskemål om utsikt eller hyra av sänglinne.
Gäller också övriga ändringar. Inga ändringar kan göras när resan påbörjats eller från utlandet.

Ändring av destination, hyresobjekt eller vistelseperiod betraktas som avbeställning och nybeställning. Vid ändring av lägenhet eller hotell som medför avbokning,
debiteras även uthyrarens, hotellets avbokningskostnader. Inga ändringar kan göras när resan påbörjats eller från utlandet.

Avbeställning
Kostnad vid avbokning av lägenheter och hotellrum: 1800 kr fram till 50 dagar före ankomst.
Hela bokningens belopp mindre än 50 dagar före ankomst.
Gäller inte arrangemang och event för grupper och individuella resenärer.
För våra hus och villor gäller 50 dagar före ankomst och 2800 kr.
Vid långtidshyra av villor och lägenheter gäller minst 90 dagar eller enligt uthyrarens villkor.

Arrangemang och event
En deposition eller eventuellt full betalning, betalas i samband med bokningen och detta återbetalas inte. Vi följer här våra italienska samarbetspartners regler.

Paketresa
Enligt vad varje ingående produkt kostar.

Avbokning
Kan endast göras på telefon eller e-post. Avbokning bekräftas skriftligen via e-post. Chiantitours kräver alla färdhandlingar i retur innan eventuell återbetalning kan göras.

Reklamation
Reklamera omedelbart på plats till uthyraren/hotellet eventuella fel, så detta kan åtgärdas. Dokumentera felet så noggrant som möjligt, gärna med foto,
samt uppge namn på vilka personer ni pratat med på plats. Om ni inte får rättelse på platsen, skall ni kontakta Chiantitours på telefon +46-40-547785 eller +46-709-547776
senast 48 timmar efter hyresperiodens början, om akut skada/brist uppstått under hyresperioden senast 24 timmar efter skadan/bristen uppstått.
Reklamationen och eventuellt anspråk på ersättning skall skickas i skriftlig form till Chiantitours inom 30 dagar efter hyresperiodens alternativt resans slut.
Ersättning/skadestånd vid reklamation kan maximalt uppgå till vad ni betalt för den reklamerade produkten/tjänsten.

Reklamationsrätten är i regel förlorad om ni:
Reser ifrån semesterbostaden utan att ha underrättat Chiantitours om det och utan att ha gett Chiantitours en rimlig tid och möjlighet att åtgärda
felet eller inte följt alla punkterna i texten ovan.

Biljetter och färdhandlingar
Färdhandlingar får ni via e-post cirka 3-4 veckor före avresa, efter att full betalning kommit Chiantitours tillhanda. Då kommer också reseinformationen med vägbeskrivning,
adress och telefon till reception där nyckeln ska hämtas.
När ni fått er voucher (färdhandling) kan inte ert boende avbokas även om det är mer än 50 dagar innan ni skall tillträda. Ingen återbetalning till kunden kan göras.
Om färdhandlingarna inte är er tillhanda senast 2 veckor innan avresa, ber vi er omgående kontakta Chiantitours.

Ankomst/Avresa
Kontrollera i era resehandlingar vad som gäller för er beställning. Om ni märker att ni inte kommer att hinna fram i tid till ert boende så ring uthyraren/hotellet
och bestäm en ny tid. Chiantitours kan inte göras ansvarig för eventuella extra hotellkostnader p.g.a försenad ankomst, så planera er resa med goda tidsmarginaler.

Priser
Högsta pris är inte alltid under sommarmånaderna. I storstäderna hålls ofta stora evenemang och mässor och därför tar uthyrarna och
hotellen högsta pris vid dessa tillfällen, samt även vid stora högtider.

Prishöjningar
Vi reserverar oss för prishöjningar p.g.a skatter, tullar och liknande påbud från myndigheter samt prishöjningar från olika uthyrare, hotell och arrangörer.

Valutaförändringar
Vi reserverar oss för att priserna kan ändras under året beroende på att Euro-kursen gentemot den svenska kronan ändras.
Våra priser baseras på en Eurokurs 2020-01-02 på 10.45 SEK.

Att betala på platsen
Det förekommer att elektricitet, vatten, lakan & handdukar, slutstädning samt strandavgifter tillkommer att betalas på platsen. Se upplysningar på respektive lägenhet/hotell.
På de flesta platser i Italien tas ut en sk. turistskatt, som ni betalar på plats direkt till ert boende.

Antal personer
Antal bäddar som uppges är det maximala antal personer som får bo i lägenheten/rummet (obs. även baby räknas, i vissa fall kan baby under två år få sova i föräldrars säng).
Om antal personer anges, ex. 8+2, betyder detta att 2 bäddar är i bäddsoffa. Detta rekommenderar vi i första hand för barn upp till ca 12 år.
Om fler personer anländer än som bokats och specificerats i fakturan eller resehandlingarna, har hyresvärden rätt att vägra acceptera hela eller delar av gruppen.
Detta är enligt brandskyddsregler i Italien.

Deposition
Vissa uthyrare av semesterbostäder kräver en deposition (deposit) vid ankomst. Denna betalas kontant i landets valuta. Depositionen återfås vid avresa,
dock med eventuella avdrag om skada uppstått eller om betalning för elektricitet, städning och lakan & handdukar skall göras.

Övrigt
Chiantitours kan inte göras ansvarig för att restauranger, simbassänger, etc. är stängda i lågsäsong eller att ändringar skett efter att hemsidans information samlats in
och som ligger utanför vår eller våra uthyrares/hotells kontroll.
Inte heller olyckshändelser, stölder, strömavbrott, buller, byggnadsarbeten, insekter, och liknande ansvarar vi för.
Chiantitours garanterar inte att semesterbostäderna/hotellen är lämpade för allergiker och andra särskilt överkänsliga personer.

Resegaranti
Chiantitours/Italyvillas har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. kammarkollegiet.se/resegarantier
Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd
om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget
som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Vi reserverar oss för eventuella fel, feltryck eller ändringar.

Chiantitours/Italyvillas

Revision 12 – 2020-01-02

EnglishSwedish